راه اندازی وب سایت روکا

ما در کاه رستوران روکا تصمیم گرفتیم که برای حفظ بهداشت و آسودگی خیال شما در این روزها که اکثر مردم دوست ندارند  رو ضد عفونی نشده خونه ببرن یا بهش دست بزنند و برای اینکه شما عزیزان برای ما مهمید منو رو آنلاین و قابل استفاده با کیو آر کد کردیم تا هم از منزل و هم از گوشی چه داخل چه در خارج از مموعه راحت و آوده خاطر سفارش بدید.

 


 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on telegram
Share on whatsapp